Advokat Ulf Klementsson AB

  • Juristutbildning vid Lunds universitet
  • Notarietjänstgöring vid tingsrätt 
  • 1988 anställd på Heijnes advokatbyrå i Stockholm
  • 1996 till 2014 delägare och partner i Öberg & Heijne Advokatbyrå
  • 2014 - egen verksamhet

Jag har biträtt såväl privatpersoner som bolag och har erfarenhet av styrelsearbete i bolag och föreningar.